Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman valmistelu on käynnissä

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF-rahasto) on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa 2050 mennessä kaikkien maiden osalta. JTF:n erityistehtävä on vähähiilisyyteen liittyvän siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin haittavaikutuksiin vastaaminen työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.

Suomen saanto JTF-rahastosta on noin 466 milj. euroa, josta monivuotisen rahoituskehyksen osuus 204 milj. euroa ja elpymisvälineen 262 milj. euroa (käyvin hinnoin). Kansallinen osarahoitus on siirtymäalueilla vähintään 30 % ja JTF-kokonaisrahoitus olisi siten n. 664 miljoonaa euroa.

Siirtymään liittyviin haasteisiin vastaamiseksi komissio on määrittänyt Suomen maaraportissa 2020 ensisijaisesti priorisoitavia investointitarpeita, jotka liittyvät (1) tehokasta ja puhdasta energian tuotantoa ja käyttöä tukevien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon, (2) paikallisen talouden monipuolistamiseen ja sen varmistamiseen, että työntekijöillä, joihin siirtymä vaikuttaa, on tarvittavaa osaamista ja (3) turvetuotannosta vapautuvien alueiden kasvihuonevaikutuksen minimoimiseen, kuten laitosalueen kunnostamiseen, maan saneeraukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtäviin investointeihin.

JTF:n sisältöehdotukset valmistellaan maakunnittain alueellisten siirtymäsuunnitelmien muodossa. Suunnitelmassa tuettava toiminta tulee perustella turvetuotannon vähenemisen tai alasajon negatiivisten sosioekonomisten haittavaikutusten pohjalta. Komissio hyväksyy suunnitelmat.  Suomen JTF-ehdotus on kokonaisuudessaan tavoitteena saada valmiiksi huhti-/toukokuussa 2021, komission kanssa käytäviä ensimmäisiä neuvotteluja varten. Tämän aikataulun toteutuminen mahdollistaisi JTF:n käynnistymisen syksyllä 2021 osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. JTF:n keskeinen sisältö liittyy

1)  Aluetalouden uudistamiseen ja vahvistamiseen ml. liiketoimintamahdollisuuksien
     ja työpaikkojen luomiseen,
2) Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tehtäviin investointeihin ml. uuden korkean teknologian
     ja uusien innovaatioratkaisujen kehittäminen ja siirron edistäminen sekä
3) Turvetuotannosta poistuvien alueiden kunnostukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen

TEM on pyytänyt maakuntien liittoja valmistelemaan alueellisen siirtymäsuunnitelman omalla alueellaan yhdessä ELY-keskusten ja muiden relevanttien kumppaneiden kanssa. Kymenlaakso on käynnistänyt siirtymäsuunnitelman valmistelun yhteistyössä Etelä-Karjan liiton kanssa, ja työtä varten on perustettu keskeisistä sidosryhmistä koostuva, maakuntien yhteinen asiantuntijaryhmä. Asian tiimoilta järjestetään myös kevättalven aikana sidosryhmien kuulemistilaisuuksia ja työpajoja sekä kaikille avoin kysely, jonka tuloksia hyödynnetään siirtymäsuunnitelmien valmistelussa. Tavoitteena on mahdollisimman kattava ja avoin vuoropuhelu toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, aikataulu huomioiden.

Kymenlaakson liitto viestii toimijoille valmistelun etenemisestä.

 

Karhunen Anna-Riikka
Ympäristösuunnittelija
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


| Pia Hurtta | Ajankohtaista