Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson aurinkoenergian ja vetytalouden selvitys valmistunut

Kymenlaakson aurinkoenergian ja vetytalouden selvitys on valmistunut. Selvityksen painopiste oli tarkastella erityisesti aurinkoenergian ja vedyn tuotantoon soveltuvia alueita. Rajavalvontakysymyksistä johtuen tuulivoimarakentaminen on Kymenlaaksossa käytännössä mahdotonta. Tämän vuoksi muiden energiamuotojen kehittäminen on maakunnassa keskeistä vihreän siirtymän edistämiseksi. Selvityksen avulla luodaan alueidenkäytölliset edellytykset Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen Vetylaakso-innovaatioalustan mahdollistamiseksi sekä edistetään aurinkoenergian käyttöönottoa maakunnassa.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että vihreän siirtymän vaikutukset aluetalouteen ja maakunnan elinvoimaisuuteen voivat olla Kymenlaaksossa merkittävät. Tunnistetun potentiaalin perusteella voidaan olettaa, että vihreä siirtymä voi tuoda jokaiseen Kymenlaakson kuntaan investointeja. Erityisesti aurinkovoimaan liittyvät investoinnit hyödyttävät koko maakuntaa, ja sijoittumisalueita on maakunnassa useita. Mittakaavaltaan suuri investointipotentiaali liittyy vedyn tuotantolaitoksiin ja jalostavaan teollisuuteen, joiden luontevia sijoituspaikkoja on maakunnassa runsaasti suurten teollisuuskeskittymien yhteydessä. Aurinkovoiman sekä vedyn- ja vetyjalosteiden tuotannon kokonaispotentiaalin hyödyntäminen asettaa kuitenkin paineita sähkönsiirtoverkoston ja energialogistiikan kehittämiselle. Myös sähkönsiirron kapasiteettia tulee lisätä.

Kokoava selvitys palvelee maakuntakaavallista tarkastelua ja maankäytön suunnittelua, ja vaikutusten arviointi liittyy siihen kiinteästi. Kymenlaakson maakuntakaavan näkökulmasta on tarpeen selvittää uusiin energiamuotoihin, erityisesti vetytalouteen ja aurinkoenergiaan liittyviä tuottamisen, säilyttämisen ja jakamisen alueidenkäytöllisiä reunaehtoja, sijoittelukriteeristöä sekä alueidenkäytön suunnittelutarpeita ja vaikutuksia.

”Kymenlaakson Vetylaakso-innovaatioalustan investointien edistäminen alueidenkäytön suunnittelun keinoin” -selvitys valmistui elokuussa 2023. Selvityksen avulla edistetään ym. EU:n ja kansallisen tason vetytalouteen ja aurinkoenergian tuotantoon liittyvien tavoitteiden toteutumista.

Valtakunnallisen suurten aurinko- ja vetyvoimaloiden kaavoitusta ohjaavan ohjeistuksen puuttuessa on ollut tarpeen tarkastella aurinko- ja vetyenergian tuotantoon liittyviä kysymyksiä Kymenlaakson maakunnan lähtökohdista. Selvitys on laadittu maakunnallisessa mittakaavassa, ja siinä haarukoidaan maakunnallisten suunnittelutarpeiden tunnuspiirteitä. Selvitys on toteutettu paikkatietoanalyysisina, jonka tarkoituksena on tunnistaa yleispiirteisellä tasolla soveltuvia alueita vety- ja aurinkoenergiatuotantoon. Selvitys ei huomioi paikallistason yksityiskohtaisia erityispiirteitä eikä esimerkiksi maanomistusolosuhteita. Yksittäisten hankkeiden toteuttaminen edellyttää aina yksityiskohtaisempaa suunnittelua, ja soveltuvia alueita voi olla myös selvityksessä esitettyjen kohteiden ulkopuolella. Maakunnallisesti merkittävän aurinkovoimalaitoksen mittakaavasta ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, jota voitaisiin pitää yleisenä lähtökohtana maakunnallisessa suunnittelussa. Selvityksen paikkatietoanalyysissä käytetyt etäisyydet eivät ole muuta viranomais- tai lupatoimintaa suoraan ohjaavia suojaetäisyyksiä.  

Linkki: ”Kymenlaakson Vetylaakso-innovaatioalustan investointien edistäminen alueiden-käytön suunnittelun keinoin” -selvitys 
Linkki: Selvitykseen liittyvät kohdekortit

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Frank Hering, p. 050 308 7290, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai suunnittelupäällikkö Lotta Vuorinen, p. 044 717 0533, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..


| Lotta Vuorinen | Ajankohtaista